Biogroup srl.

BIOGROUP srl. je renomovaná medicínska spoločnosť pôsobiaca v Európe so 16 ročnou históriou, ktorú založili renomovaní lekári s bohatými skúsenosťami v oblasti prírodnej liečby.
Vedecký tím zložený z kvalifikovaných lekárov a odborníkov so skúsenosťami v oblasti prírodnej medicíny zaisťuje vážnosť, bezpečnosť a úspešnosť fytoterapeutickej liečby zameranej na vysoko účinnú doplnkovú liečbu onkologických pacientov, psychoterapiu, diabetes, pohybové ústrojenstvo, detoxikáciu vnútorných orgánov, na imunitu, na líniu tela a ženskú líniu.
Zároveň títo odborníci predstavujú predvoj v oblasti výskumu a klinickej aplikácie Biointegrovanej medicíny.
Konečný výsledok je reprezentovaný vysoko účinnými výživovými doplnkami (preparátmi) z liečivých bylín a rastlinných extraktov ktoré majú jedinečné zloženie a výnimočnú účinnosť v oblasti fytoterapie.
Preparáty spoločnosti BIOGROUP srl. majú dlhoročnú tradíciu a sú vyrábané pod lekárskym dozorom podľa rovnako presných výrobných štandardov aké sa dodržiavajú pri výrobe liekov.
Starostlivý výber surovín, výskum synergického a vzájomného pôsobenia rôznych účinných látok v súkromných laboratóriách spoločnosti Biogroup srl., realizácia a implementácia konceptov integrovanej medicíny, ako vyjadrenie najpokročilejšieho moderného holistického poňatia a vývoja nových aspektov v oblasti prípravy, robia zo spoločnosti Biogroup srl. skutočne špičkového priekopníka v danom odvetví.
V laboratóriách spoločnosti sa pri vývoji používajú najmodernejšie poznatky alternatívnej a biointegrovanej medicíny podporené prísnym vedeckým prístupom. Práve vďaka striktným postupom pri vývoji majú preparáty svoju výnimočnú vysokú úspešnosť a kvalitu. Sú zostavené podľa princípov homeopatie, fytoterapie a integrovanej medicíny.