Biointegrovaná medicína

Vykonáva sa v rôznych podobách a v rôznych oblastiach, kultúrach, geografických oblastiach, filozofických princípoch a základných vedeckých metódach.
Medzi mnohými odlišnosťami je v dnešnej dobe tou najviac diskutovanou rozdiel medzi tradičnou, akademickou medicínou a alternatívnou alebo zjednodušene – prírodnou medicínou. Rozdiel, ktorý je medzi dvoma medicínami možno ľahko odhaliť. Akademická resp. západná medicína má medzi svojimi jednotlivými odvetviami, na ktoré sa člení, jednotný jazyk a vedeckú štruktúru, kým druhý typ tzv. prírodnej medicíny vznikol v rôznych rozčleneniach, obdobiach, kontextoch a na základe rôznych filozofií, pričom chýba jednotný jazyk a vedecký systém.
Každá podoba medicíny má svoje hranice, silné a slabé stránky: tam, kde začínajú hranice jednej z nich, môžu však začínať výhody ďalšieho druhu alternatívnej medicíny. Preto je dôležité, aby sa dospelo k ich integrácii tak, aby sa využili maximálne výhody každej z nich a minimalizovali ich hranice. Tento nevyhnutný proces je jediný, ktorý môže viesť k jednotnej medicíne, nesie ale hlavné prekážky, a to je najmä chýbajúci jednotný jazyk a vedecký systém medzi rôznymi formami prírodnej medicíny, aby sa umožnila ich vzájomná integrácia a teda aj integrácia s vedeckou medicínou. Potreba nájsť tento spoločný bod, viedla k určeniu a ustanoveniu kľúča, ktorý umožňuje realizáciu tejto úlohy a v Integrovanej medicíne študijné a aplikačné prostredie pre túto metodológiu.
Pozornosť, ktorú akademický svet venoval tomuto prepojeniu, je veľmi dôležitá. Preto Univerzita G. D’Annunzio v Chieti ako prvá v Taliansku založila Školu postgraduálneho štúdia v odbore Integrovanej medicíny .Použitie INTEGROVANEJ MEDICÍNY v klinickom pláne zahŕňa aj značné inovácie v diagnostike a pri výbere vhodných terapií a ich následné začlenenie.
Definícia liečebného programu vychádza z rady diagnostických a klinických testov a postupov, ktoré umožnia získať väčšiu istotu a pokoj pri predpisovaní, keďže všetko sa musí spojiť a včleniť do určitého celku, ktorý má jedinú úlohu a to mať POZITÍVNY A BLAHODÁRNY ÚČINOK PRE PACIENTA.
Rôzne formy terapie sú prehodnotené z hľadiska integrácie a nadobúdajú väčšiu hodnotu, pokiaľ ide o výsledky ľahkého vytvárania súčinnosti.

„Medicína je len jedna, preto veríme, že v rámci procesu integrácie je užitočné nedeliť, ale spájať sily do súčinnosti pre jednoznačne pozitívny účinok.“