Lekárske recenzie

RECENZIA PRODUKTU (MENO P)

MUDr. Bella Vladimír Phd., onkológ Mamologická ambulancia Heydukova 10, Bratislava
Meno P sú prírodné bylinné zmesi vyvinuté na pomoc pri hormonálnych ťažkostiach v období klimaktéria a menopauzy.

RECENZIA PRODUKTU (INFLUEL)

MUDr. Jana Kaprinayová, detský lekár Raphael Med Tomášikova 3, Bratislava
Influel je bylinná zmes na báze prírodných rastlinných výťažkov vyvinutá a zložená v správnom pomere na fyziologické pôsobenie na dýchacie cesty a na podporu prirodzenej obranyschopnosti tela.

Praktické skúsenosti s preparátom PSICOPHYT REMEDY 20 A-B

Vypracovala: MUDr. Jana Bullová, ambulancia detskej psychiatrie, Martin

Kazuistika číslo 1

7- ročný chlapček, prvýkrát vyšetrený detským psychiatrom vo 02/2018 na žiadosť rodičov. Dieťa pochádza z úplnej rodiny, obaja rodičia s vysokoškolským vzdelaním, bez duševného ochorenia, matka liečená na vysoký krvný tlak a migrény. Dieťa z 1. tehotenstva, ktorého priebeh bez ťažkostí, pôrod bez komplikácii, kojený krátko, očkovaný podľa poradne, ranný psychomotorický vývin primeraný veku. Vyberané nosné aj krčné mandle, častá chorobnosť, liečený imunoalergológom, prechodne v liečbe aj kortikoidy. Do škôlky chodil od 3 rokov, ťažšia adaptabilita, v kolektíve skôr „odstrkovaný“, celkovo úzkostnejší s problémom sa presadiť. Pri prvej návšteve ambulancie rodičia avízovali u dieťatka pocity strachu, obavy, či nemá v nošteku cudzie teleso, neskôr po Vianočných prázdninách odmietal chodiť do škôlky, chcel zostať doma s matkou, ktorá v tom čase sa starala ešte o mladšieho súrodenca (chlapček vo veku 1,5 roka). Napokon začal matku fyzicky napádať, začal ubližovať aj mladšiemu bračekovi, odmietal sa kúpať, pred odchodom do škôlky doma vždy veľmi vyvádzal. V samotnej škôlke bol však iný, tam na neho neboli sťažnosti. V rámci terapeutického procesu sa začal podávať preparát PSICOPHYT-REMEDY 20 najprv rada A a následne sa prešlo na radu B. Už o 6 týždňov rodičia avízovali zmenu k lepšiemu, významne sa redukovali afekty hnevu, dieťa bolo celkovo pokojnejšie, prístupnejšie dohovoru, doslova rodičia uviedli „že je ich syn ako vymenený“. V rámci posilňovania pozitívnych zmien v behaviorálnej oblasti bola rodičom odporučená aj filiálna terapia, ktorú absolvovali v Súkromnom Centre pedagogicko – psychologického poradenstva. Samotná kúra podávania preparátu PSICOPHYT REMEDY 20 A-B trvala 3 mesiace. Druhú kúru sme zopakovali pred nástupom do 1. ročníka základnej školy s prekrytím aj prvého mesiaca v škole, nakoľko u dieťaťa boli prítomné obavy zo zmeny prostredia aj kolektívu detí. Celkovú adaptáciu zvládol výborne, do školy chodí pravidelne, dokonca sa tam teší, v kolektíve detí je smelší, nekonfliktný, na polročnom vysvedčení mal výborné hodnotenie.

KAZUISTIKA ČÍSLO 2

7- ročný chlapček, prvýkrát vyšetrený detským psychiatrom vo 02/2018 na žiadosť rodičov. Dieťa pochádza z úplnej rodiny, obaja rodičia s vysokoškolským vzdelaním, bez duševného ochorenia, matka liečená na vysoký krvný tlak a migrény. Dieťa z 1. tehotenstva, ktorého priebeh bez ťažkostí, pôrod bez komplikácii, kojený krátko, očkovaný podľa poradne, ranný psychomotorický vývin primeraný veku. Vyberané nosné aj krčné mandle, častá chorobnosť, liečený imunoalergológom, prechodne v liečbe aj kortikoidy. Do škôlky chodil od 3 rokov, ťažšia adaptabilita, v kolektíve skôr „odstrkovaný“, celkovo úzkostnejší s problémom sa presadiť. Pri prvej návšteve ambulancie rodičia avízovali u dieťatka pocity strachu, obavy, či nemá v nošteku cudzie teleso, neskôr po Vianočných prázdninách odmietal chodiť do škôlky, chcel zostať doma s matkou, ktorá v tom čase sa starala ešte o mladšieho súrodenca (chlapček vo veku 1,5 roka). Napokon začal matku fyzicky napádať, začal ubližovať aj mladšiemu bračekovi, odmietal sa kúpať, pred odchodom do škôlky doma vždy veľmi vyvádzal. V samotnej škôlke bol však iný, tam na neho neboli sťažnosti. V rámci terapeutického procesu sa začal podávať preparát PSICOPHYT-REMEDY 20 najprv rada A a následne sa prešlo na radu B. Už o 6 týždňov rodičia avízovali zmenu k lepšiemu, významne sa redukovali afekty hnevu, dieťa bolo celkovo pokojnejšie, prístupnejšie dohovoru, doslova rodičia uviedli „že je ich syn ako vymenený“. V rámci posilňovania pozitívnych zmien v behaviorálnej oblasti bola rodičom odporučená aj filiálna terapia, ktorú absolvovali v Súkromnom Centre pedagogicko – psychologického poradenstva. Samotná kúra podávania preparátu PSICOPHYT REMEDY 20 A-B trvala 3 mesiace. Druhú kúru sme zopakovali pred nástupom do 1. ročníka základnej školy s prekrytím aj prvého mesiaca v škole, nakoľko u dieťaťa boli prítomné obavy zo zmeny prostredia aj kolektívu detí. Celkovú adaptáciu zvládol výborne, do školy chodí pravidelne, dokonca sa tam teší, v kolektíve detí je smelší, nekonfliktný, na polročnom vysvedčení mal výborné hodnotenie.

Miesto záveru

Prezentované kazuistiky dvoch detí s rôznymi diagnózami, ktoré sú v starostlivosti detského psychiatra, sú dôkazom toho, že použitie preparátu PSICOPHYT REMEDY má priaznivý účinok v liečbe duševných ochorení. Jeho benefitov je niekoľko: v prvom rade je ho možné použiť už od 4 rokov veku dieťatka, ľahšie sa získava rodič na spoluprácu v podávaní „rastlinného“ preparátu ako samotného psychofarmaka. Je možné ho použiť v liečbe ľahších stavov emočných a behaviorálnych porúch. Ale jeho využitie vidím aj ako súčasť liečebného komplexu pri hyperkinetických poruchách a pri poruchách z autistického spektra.